Kringen

In Berea De Maten geloven we dat je als gemeente meer bent dan alleen een samenkomst op de zondagmorgen. Daarom moedigen we je aan om - opnieuw of voor het eerst - deel uit te gaan maken van een kring. Dat is de plek waar je elkaar in een meer persoonlijke sfeer kunt ontmoeten en samen kunt groeien in je geloof. Als lid van een kring help en ondersteun je elkaar en denk je op een ontspannen manier na over de Bijbel en de toepassing daarvan in je dagelijkse leven. We geven je graag zeven redenen waarom het belangrijk is om deel uit te maken van een kring.

De kring is de plek waar je...
1. verbondenheid ervaart met broers en zussen in het geloof
2. gekend wordt en anderen leert kennen
3. elkaar bemoedigt en steunt in moeilijke tijden
4. zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar draagt
5. veilig bent om je hart te delen met de ander
6. elkaar helpt om te groeien in je geloof
7. met en voor elkaar bidt

Huiskring


Welke kringen zijn er?

In Berea De Maten zijn er de komende maanden (tot in ieder geval eind december) een aantal verschillende kringen actief. Elke kring heeft z'n eigen sfeer, doelgroep en samenstelling. De kringavonden worden bij mensen thuis gehouden en vinden - tenzij anders aangegeven - tweewekelijks in de even weken plaats. Hierbij een overzicht van de verschillende kringen:

1. Gemeentekring (voor iedereen). Wanneer? Dinsdag- of woensdagavond
2. Jongvolwassenenkring (20-45 jaar). Wanneer? Woensdagavond
3. Seniorenkring (vanaf 55 jaar). Wanneer? Dinsdagmiddag (1x per maand)
4. Vrouwenkring (vrouwen). Wanneer? Vrijdagochtend
5. Studiekring (iedereen). Wanneer? Dinsdag- of woensdagavond
6. Themakring (iedereen). Wanneer? Op 3/4 en op 17/18 oktober
7. Gebedskringen (iedereen). Wanneer? Maandag en donderdag

Gebedsgroepen
Binnen Berea De Maten zijn diverse gebedsgroepen actief. Op maandagavond wordt er gebeden voor zieken en andere noden en op donderdagavond voor de zendelingen in de gemeente. Verder is er ook nog op de maandagmorgen een vrouwengebedsgroep. Wil je meebidden? Meld je aan via onderstaand contactformulier en je krijgt alle informatie toegestuurd.

Small groeps

 


Contactformulier: Kringen

Naam 
E-mail 
Telefoonnummer 
Opmerkingen 
   Stuur mij een kopie van de mail
    


 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2016