Themaperiode

Vorig seizoen hebben we in een aantal themadiensten nagedacht over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het was de bedoeling dat we deze serie zouden afsluiten met een aantal preken over de gaven van de Geest. En toen brak de coronacrisis uit en moesten we omschakelen naar eerst videopreken en later Berea@Home. Maar vanaf zondag 23 mei gaan we hier alsnog mee aan de slag.

In vijf themadiensten gaan we nadenken over de gaven van de Geest en hoe we worden opgeroepen om daar naar te streven en zelfs overvloedig in te zijn. Vier van de in 1 Korintiërs 12 genoemde geestesgaven gaan we er in het bijzonder uitlichten, nl. die van de profetie, klank- of tongentaal en de vertolking daarvan en de gave van genezing. Tussendoor is er een jeugddienst en ook dan zal het gaan over de Heilige Geest. De verdeling van onderwerpen ziet er als volgt uit:Streef naar de gaven

Luister of kijk een dienst terug uit deze serie

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2020