Connect pagina's

 

Jezus Leven,

We willen Jezus volgen en steeds meer op Hem gaan lijken. Maar, hoe leefde Jezus dan? Hoe zagen Zijn dagen eruit? Hoe kan het dat Hij zó geliefd en tegelijkertijd zó gehaat werd? En als Hij in deze tijd zou leven, zouden wij Hem dan ook volgen?

In de 12-delige Bijbelstudieserie Jezus Leven wordt het leven van Jezus op een unieke en nieuwe wijze getoond. Henk Stoorvogel en Marco Ketel laten de Bijbel spreken, beschrijven het speelveld van Jezus’ leven en laten de situaties in beeld zien.

• Doelgroep: algemeen
• De groep is momenteel vol
• Frequentie: 1x per 2 weken
• Wanneer: op woensdagavond
• Contactpersoon: Coen van den Berg

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2020