Connect pagina's

 

• Doelgroep: vrouwen
• De groep is momenteel vol
• Frequentie: 1x per 2 weken
• Wanneer: op vrijdagochtend
• Connectleider: Nog niet bekend

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2019