Connect pagina's

Wij zijn een gemeentegroep. We vinden het belangrijk om God te leren kennen en samen zijn wil te zoeken en met elkaar mee te leven. Er is op deze groep een hoop geloofservaring bijeen. We zingen altijd, we houden van een stevige Bijbelstudie en we nemen de tijd voor gebed mét en vóór elkaar. 

• Doelgroep: algemeen
• De groep is momenteel vol
• Frequentie: 1x per 2 weken
• Wanneer: op dinsdagavond
• Connectleider: Cees van Ooijen

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2020