Connect pagina's

In deze studiegroep zullen we ons vooral gaan richten op God zoals Hij Zich in het Oude Testament heeft kenbaar gemaakt. Het doel is een completer en evenwichtiger beeld van God te laten ontstaan en meer inzicht te hebben in de verhouding Oude en Nieuwe Testament.

• Doelgroep: algemeen
• De groep staat open voor andere leden
• Frequentie: 1x per 3 weken
• Wanneer: op woensdagavond
• Connectleider: Anton Ribberink

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022