Connect pagina's

 

Bijbelstudies die ons inspireren om Gods weg te gaan.Gaan op Gods weg foto

In deze serie bijbelstudies volgen wij de weg die God met Zijn volk gaat via de uittocht uit Egypte, de weg van Mozes en het volk Israël in de woestijn en het ontvangen van Gods geboden. 

Door de ontmoetingen met Mozes leren we God kennen als de bevrijder van Zijn volk en als de God van het verbond.

• Doelgroep: algemeen
• De groep gesloten
• Frequentie: 1x per 2 weken
• Wanneer: 10 bijeenkomsten op woensdagavond, starten 30 september
• Connectleider: Coen en Wilma van den Berg

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2019