Dienst Gemist

Dienst gemist

 • 23 februari Willem Ouweneel
  Spreker: Willem Ouweneel zondag 23 februari 2020  
 • 16 Februari Hans Sikkema Jezus overwinnaar
  Spreker: Hans Sikkema zondag 16 februari 2020  
 • 9 februari Wim Grandia Leven door de Geest
  Spreker: Wim Grandia | Schriftgedeelte: Efeziërs 4:30 zondag 09 februari 2020  
 • 2 februari Leidi van Straten Verwondering
  Spreker: Leidi van Straten zondag 02 februari 2020  
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

 • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
 • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2020