Nieuws

Avondmaal 03Zondagmiddag 26 mei om 15:30 uur is er weer gelegenheid om avondmaal in kleine kring te vieren. Theo van Diepen zal de overdenking verzorgen. Ieder is welkom op dit avondmaal, maar in het bijzonder degene, die de reguliere dienst niet meer (of tijdelijk niet) kan bezoeken.
De bijeenkomst is van 15:30 tot ongeveer 16:45 uur. We komen samen bij Tineke de Vries. Ook als u nog niet eerder bent geweest, wees van harte welkom! Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten bij een kopje koffie of thee.

vakantiegeld delenZomaar een paar feiten. In de gemeente Apeldoorn leven 3200 kinderen op of onder de armoedegrens. De stadsbank aan de Deventerstraat helpt ongeveer 1100 Apeldoorners met schulden. En wekelijks deelt de Voedselbank op het industrieterrein bij Kanaal-Noord zo’n 200 tot 250 voedselpakketten uit.
Armoede is dichter bij dan je denkt. Om hiervoor aandacht te vragen houden de kerken van Apeldoorn dit jaar voor de negende keer de Actie Vakantiegeld Samen Delen. Veel mensen krijgen in de maand mei hun vakantiegeld uitgekeerd. Het is mooi als we (een deel) daarvan kunnen delen met mensen in onze straat die minder hebben.

Giften kunnen tot 5 juni worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Voor diezelfde datum kun je jezelf of mensen bij je in de buurt aandragen voor een bijdrage uit de actie. Dat kan onder andere via de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl . Op deze website kun je ook terecht voor meer informatie over de actie.

Opwekking 2019Van vrijdag 7 t/m maandag 10 juni a.s. wordt voor de 49e maal de conferentie rondom het pinksterfeest georganiseerd door St. Opwekking in Biddinghuizen. Het belooft weer een feestelijke conferentie te worden met programma's voor alle leeftijden. Dit jaar zal de conferentie in het teken staan van ‘Dieper met de Geest’. Net als voorgaande jaren lijkt het ons weer geweldig om met een grote groep Bereanen (zowel Noord als de Maten) en mogelijk met andere bekenden, te kamperen en te genieten van elkaar, goede preken, fijne muziek, samen bidden, gezelligheid, fijne gesprekken, betrokkenheid bij elkaar, enz.

Net als vorig jaar willen wij ons weer aanmelden als kwartiermaker en we zorgen er dan voor dat we als groep bij elkaar kunnen staan. Als je graag bij deze groep wilt aansluiten dan kun je je, nadat je je hebt aangemeld bij Opwekking, opgeven bij Gerben en Maaike Brouwer. Als je nu al weet dat je naar de conferentie wilt, meld je je dan z.s.m. aan en wacht daar niet mee. De website gaat 1 februari open voor aanmelding. We zien uit naar een fijn pinksterweekend.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2017