Nieuws

Jongeren verbinden met God

 

 

 

 

Komende week starten er weer een aantal nieuwe clans voor tieners van de Brugklas. Dat niet alleen, er zijn de laatste tijd behoorlijk wat nieuwe tieners bij gekomen in het jongerenwerk. Tieners die uit andere kerken komen of met vrienden meegenomen worden. Ook hiervoor kunnen we wel versterking gebruiken. Lijkt het jou ook tof om in jongeren te investeren? Neem dan eens contact op met één van onze coördinatoren of onze jongerenwerker. Informatie kan je vinden op www.berea-jongerenwerk.nl/contact.

Opwekking 2019Van vrijdag 7 t/m maandag 10 juni a.s. wordt voor de 49e maal de conferentie rondom het pinksterfeest georganiseerd door St. Opwekking in Biddinghuizen. Het belooft weer een feestelijke conferentie te worden met programma's voor alle leeftijden. Dit jaar zal de conferentie in het teken staan van ‘Dieper met de Geest’. Net als voorgaande jaren lijkt het ons weer geweldig om met een grote groep Bereanen (zowel Noord als de Maten) en mogelijk met andere bekenden, te kamperen en te genieten van elkaar, goede preken, fijne muziek, samen bidden, gezelligheid, fijne gesprekken, betrokkenheid bij elkaar, enz.

Net als vorig jaar willen wij ons weer aanmelden als kwartiermaker en we zorgen er dan voor dat we als groep bij elkaar kunnen staan. Als je graag bij deze groep wilt aansluiten dan kun je je, nadat je je hebt aangemeld bij Opwekking, opgeven bij Gerben en Maaike Brouwer. Als je nu al weet dat je naar de conferentie wilt, meld je je dan z.s.m. aan en wacht daar niet mee. De website gaat 1 februari open voor aanmelding. We zien uit naar een fijn pinksterweekend.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2017