Nieuws

vacantie01Vanwege de vakantieperiode is er geen avondmaal in kleine kring in de maanden juli en augustus. De eerstvolgende bijeenkomst is op zondag 16 september.

Biddende handenOp donderdag 19 juli en op donderdag 16 augustus vindt de bidstond voor de zendingswerkers plaats. Beide keren op Rietdekkersdreef 704. De tijden blijven ongewijzigd: 19.30 uur. Welkom is eenieder die een hart heeft voor onze Hemelse Vader en onze werkers te velde, dichtbij of veraf.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2016