Nieuws

vakantiegeld delenNu we geconfronteerd worden met het coronavirus en ons gevraagd is sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden beseffen we eens te meer hoe belangrijk samenleven is. Hoe gewoon het was om elkaar te ontmoeten, erop uit te gaan, plannen te maken en juist nu verlangen we naar die vanzelfsprekendheid. Iedereen hoopt binnen niet al te lange tijd er weer op uit te kunnen trekken, gezond en wel. Ook nu zijn we bezig met de vraag of en zo ja, waar we deze zomer naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn ook veel mensen die daar eigenlijk altijd alleen maar van kunnen dromen. Voor hen is een vakantie simpelweg sowieso onhaalbaar, beter gezegd onbetaalbaar..
Ondanks alles wordt dit jaar de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden, voor de negende keer. Ook onze kerk doet dit keer weer mee, samen met meer dan twintig andere kerken in Apeldoorn. Het gebied van de actie is uitgebreid omdat weer meer kerken meedoen. De actie omvat nu de stad Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.
Met deze actie vragen we aandacht voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners van Apeldoorn. We nodigen mensen die het financieel goed hebben uit om een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig hebben. Juist nu we aan den lijve ondervinden hoe belangrijk solidariteit is!
Tot en met begin juni zult u meerdere keren aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Alvast een eerste herinnering!

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2019