Themaperiode

GELOOF-HERSTEL-TOEWIJDING

Een themaperiode over relaties

Van september tot eind november wordt er in samenwerking met Berea Noord een themaperiode aangeboden over relaties. We gaan aan de hand van de drie kernwoorden 'geloof, herstel en toewijding' nadenken over relaties in de meest brede zin van het woord. Wat bedoelen we met deze drie woorden?

  • Wij hebben geloof dat het mogelijk is om levenslange, waardevolle relaties te hebben. Dat geldt voor huwelijken, vriendschappen, families en voor de gemeente.
  • Wij strekken ons uit naar herstel van gebroken relaties. Het aangaan van relaties is kostbaar en kwetsbaar tegelijk.
  • Wij roepen elkaar waar nodig op tot nieuwe toewijding. Aan God, aan onze huwelijkspartner, aan onze vrienden en aan allen met wie we het leven mogen delen.

In de BDM Nieuwsmail zullen we je de komende tijd wekelijks informeren over wat we allemaal gaan doen en hoe jij hier bij betrokken kunt zijn. In deze nieuwsbrief een overzicht van alle activiteiten. Het thema gaat worden uitgewerkt tijdens tien samenkomsten, connectgroepen, een huwelijksconferentie en een opvoedingscursus.

themaperiode img

Samenkomsten

Zondag 9 september – Wim Grandia – Thema: Twee zijn beter dan één

Zondag 30 september – Paulien Vervoorn – Thema: Singles en relaties  (Zie blog, Preek niet beschikbaar via dienst gemist)

Zondag 7 oktober – Wim Grandia – Israëlzondag – Thema: Een mislukt huwelijk?

Zondag 14 oktober – Joël Treuren – Thema: De ander liefhebben als jezelf 

Zondag 21 oktober – Arjan Treuren – Thema: Relaties met ongelovigen 

Zondag 28 oktober – Paulien Zeeman – Thema: Herstel van relaties

Zondag 4 november – Joël Treuren – Jeugddienst – Thema: Seksualiteit

Zondag 11 november – Wim Grandia – Thema: Huisgezin van God

Zondag 18 november – Timon Kitsz – Thema: Gezin naar Gods hart

Zondag 25 november – Wim Grandia – afsluiting – Thema: Hier ben ik!

 

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2017