Bevrijdingspastoraat

De bijbel roept ons op om vrij te zijn! (Gal.5:13) Jezus kan mensen echt vrij maken en een nieuw leven geven. (Joh. 8:36) Innerlijke genezing schenken en vrij maken van (demonische) gebondenheid.

Ons bevrijdingsteam, dat bestaat uit mannen en vrouwen, is onderdeel van Berea De Maten. Het team is ook beschikbaar voor mensen buiten Berea. 
Bevrijdingsgebed is geen vervanging voor therapie, hulpverlening of pastoraat vanuit de kerkelijke gemeente, maar wil daar een aanvulling op zijn.

Als iemand lid is van Berea melden we dat aan de oudsten.

Lees hier hoe we te werk gaan.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023