Oudsten en taakveldleiders

Leiderschapsteam

Oudsten en taakveldleiders
 
Het leiderschapsteam van Berea De Maten bestaat uit oudsten en taakveldleiders. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel ́het huis Gods ́ genoemd. De Here Jezus is het hoofd van dat huis. Oudsten en diakenen (wij noemen ze taakveldleiders) zijn een vast en bijbels onderdeel van de gemeente. Oudsten hebben een leidinggevende en herderlijke taak. Ze moeten er voor zorgen dat de gemeenteleden geestelijk groeien, in alle opzichten op het goede spoor blijven en dat Jezus de leiding en de eer krijgt. Taakveldleiders geven praktisch leiding aan de taakvelden binnen de gemeente Berea De Maten. Taakveldleiders hebben de functie van diakenen.

ONS LEIDERSCHAPSTEAM

Wim Grandia
Wim Grandia
Voorganger

Alexander Kampen
Alexander Kampen
Oudste

Johan Holtman
Johan Holtman
Oudste

Jaap Koppejan
Jaap Koppejan
Oudste

Gerben Brouwer
Gerben Brouwer
Taakveld Financien

Joel TreurenJoël Treuren
Taakveld Jongeren

Vacant
Jaap Zandvliet
Taakveld Pastoraat & Diaconaat

Wim Grandia
Jetteke Zandvliet
Taakveld Samenkomsten

geenfotobeschikbaar
Petra Klaver
Taakveld Communicatie

Arjen van Maaren
Arjen van Maaren
Taakveld Connect en Toerusting

Corianne Scheltens
Pieter en Ruth van’t Hoff
Taakveld Kinderen

Vacant
Harro Roukema
Taakveld Facilitaire Zaken

geenfotobeschikbaarVacant
Taakveld Missie

.
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2020