Oudsten en taakveldleiders

Oudsten

Het leiderschap van Berea de Maten bestaat uit oudsten en taakveldleiders. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel  ́het huis Gods ́ genoemd. De Here Jezus is het hoofd van dat huis. Oudsten en diakenen (wij noemen ze taakveldleiders) zijn een vast en bijbels onderdeel van de gemeente. Oudsten hebben een leidinggevende en herderlijke taak. Ze moeten er voor zorgen dat de gemeenteleden geestelijk groeien, in alle opzichten op het goede spoor blijven en dat Jezus de leiding en de eer krijgt.


Wim Grandia
Wim Grandia
Voorganger
Alexander Kampen
Alexander Kampen
Oudste
Joop Looijenga
Joop Looijenga
Oudste
Witse Kampen
Wietze Kampen
Oudste
Joel Treuren
Joel Treuren
Oudste
Jaap Koppejan
Jaap Koppejan
Oudste
Johan Holtman
Johan Holtman
Oudste

Taakveldleiders


Taakveldleiders hebben de functie van diakenen. Zij geven praktisch leiding aan de taakvelden binnen de gemeente Berea de Maten. 

 

 

 

Wietse Kampen
Wietse Kampen
Taakveld Pastoraat & Diaconaat
Alexander Kampen
Alexander Kampen
Taakveld Missie
Corianne Scheltens
Corianne Scheltens
Taakveld Kinderen
Joel Treuren
Joël Treuren
Taakveld Jongeren
Paul Valster
Paul Valster
Taakveld Communicatie
Patrick Klaver
Patrick Klaver
Taakveld Facilitaire Zaken
Arjen van Maaren
Arjen van Maaren
Taakveld Connect & Toerusting
Gerben Brouwer
Gerben Brouwer
Taakveld Financien
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. ANBI 2017