Oudsten en taakveldleiders

Leiderschapsteam

Oudsten en taakveldleiders
 
Het leiderschapsteam van Berea De Maten bestaat uit oudsten en taakveldleiders. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel ́Gods huis genoemd. De Here Jezus is het hoofd van dat huis. Oudsten en diakenen (wij noemen ze taakveldleiders) zijn een vast en bijbels onderdeel van de gemeente. Oudsten hebben een leidinggevende en herderlijke taak. Deze taken hebben we binnen onze gemeente opgesplitst als ‘bestuur’ en ‘zorg’, met hun eigen verantwoordelijke oudsten. De leidinggevende taak ligt bij de bestuursoudsten, terwijl de zorgoudsten juist de herderlijke taak op zich nemen. Alle oudsten in onze gemeente worden als echtpaar ingezegend. Ze moeten er voor zorgen dat de gemeenteleden geestelijk groeien, in alle opzichten op het goede spoor blijven en dat Jezus de leiding en de eer krijgt. Taakveldleiders geven praktisch leiding aan de taakvelden binnen de gemeente Berea De Maten. Taakveldleiders hebben de functie van diakenen.
.
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023