Oudsten en taakveldleiders

Leiderschapsteam

Oudsten en taakveldleiders
 
Het leiderschapsteam van Berea De Maten bestaat uit oudsten en taakveldleiders. De gemeente wordt in het Nieuwe Testament ook wel ́Gods huis genoemd. De Here Jezus is het hoofd van dat huis. Oudsten en diakenen (wij noemen ze taakveldleiders) zijn een vast en bijbels onderdeel van de gemeente. Oudsten hebben een leidinggevende en herderlijke taak. Deze taken hebben we binnen onze gemeente opgesplitst als ‘bestuur’ en ‘zorg’, met hun eigen verantwoordelijke oudsten. De leidinggevende taak ligt bij de bestuursoudsten, terwijl de zorgoudsten juist de herderlijke taak op zich nemen. Alle oudsten in onze gemeente worden als echtpaar ingezegend. Ze moeten er voor zorgen dat de gemeenteleden geestelijk groeien, in alle opzichten op het goede spoor blijven en dat Jezus de leiding en de eer krijgt. Taakveldleiders geven praktisch leiding aan de taakvelden binnen de gemeente Berea De Maten. Taakveldleiders hebben de functie van diakenen.

ONS LEIDERSCHAPSTEAM

Wim Grandia
Wim Grandia
Voorganger

Ruben en Berte PetriVacant
Bestuursoudsten

Ad en Wil Koper
Ad en Wil Koper
Zorgoudsten

 

Alexander KampenVacant
Bestuursoudsten

Frank Jan en Tineke van Schaijk
Frank Jan en Tineke van Schaik
Bestuursoudsten

Arjen en Inge Ambtmeijer
Arjen en Inge Amptmeijer
Zorgoudsten

vacature
Vacant
Bestuursoudsten

Johan Holtman
Johan en Trudie Holtman
Bestuursoudsten/Zorgoudsten

Arjen en Inge van Maaren
Arjen en Inge van Maaren
Zorgoudsten

 

Gerben Brouwer
Gerben Brouwer
Taakveld Financien

Vacant
Jaap Zandvliet
Taakveld Pastoraat & Diaconaat

geenfotobeschikbaarVacant
Taakveld Missie

 

Wim Grandia
Jetteke Zandvliet
Taakveld Samenkomsten

geenfotobeschikbaar
Petra Klaver
Taakveld Communicatie

Arjen van Maaren
Arjen van Maaren
Taakveld Connect en Toerusting

Vacant
Taakveld Kinderen

VacantHarro Roukema
Taakveld Facilitaire Zaken

geenfotobeschikbaarBerte Petri
Jongerenwerker

.
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022