Wat geloven we?

Dit zijn de 5 kernwaarden van onze gemeente:

We volgen Jezus door de kracht van de heilige Geest

Het draait in de gemeente om Jezus en zijn volbrachte werk. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wij willen zijn discipelen zijn en ons biddend en zoekend uitstrekken naar geestelijke groei.

We erkennen de Bijbel als het Woord van God

De Bijbel openbaart het hart van God en zijn plan met het volk Israël, de kerk en deze wereld. We willen groeien in kennis van het Woord en dat de basis laten zijn voor ons denken en handelen.

We maken Gods liefde zichtbaar met woorden en daden

Als christenen zijn we geroepen om getuigen te zijn van Jezus en daarin de liefde van God zichtbaar te maken. Dat begint in ons eigen huis en directe omgeving en vandaaruit steeds verder de wereld in.

We aanvaarden ieder mens en dienen elkaar in liefde

De gemeente is als een huisgezin van God waarin mensen hun hart openen voor elkaar. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons heeft aanvaard en tegelijk willen we elkaar helpen om meer op Hem te gaan lijken.

We zoeken samen naar Gods bedoeling voor ons leven

Onze waarde ligt niet in wat we presteren, maar in wie we zijn in Christus. We helpen elkaar – jong en oud – om ontvangen gaven en talenten te ontwikkelen.
God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023