Hulp en Zorg

Iedereen kent momenten dat een helpende hand een uitkomst zou zijn. Heb je hulp nodig? Praktisch of geestelijk? Binnen Berea hebben we een pastoraal en een diaconaal team beschikbaar voor leden en bezoekers. Je kunt bij het pastoraat terecht als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij ziekte, depressie, verslaving, relatieproblemen of maatschappelijke problemen. Bij het diaconaat kun je terecht voor praktische problemen.

Wie zijn we?
Het pastorale team bestaat uit een kernteam, aangevuld met pastorale werkers en zorgwerkers. Samen zijn wij beschikbaar en willen wij meedenken en ondersteuning bieden. Je vraag komt alleen bij het kernteam terecht.
Het diaconale team bestaat uit mensen die graag praktisch hulp bieden. Bijvoorbeeld bij een klus in of rond je huis waar je erg tegen op ziet, of hulp bij het regelen van je financiële zaken.


Stel je vraag
Ben je vastgelopen? Heb je hulp nodig of wil je graag een gesprek? Via ons contactformulier kun je jouw vraag stellen.
Je kunt kernteamlid pastoraat Jeanette benaderen voor een pastorale vraag. Voor een diaconale vraag kun je terecht bij Freek van Welzen.
Voor beiden kun je ook Jaap Zandvliet, de taakveldleider van pastoraat en diaconaat, aanspreken.

Vu het contactformulier in om tcontact op te nemen.

Onze privacyverklaring kunt u hier bekijken.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022