Opdragen

In de Bijbel staat dat ouders hun kinderen bij Jezus brengen en dat Jezus hen de handen oplegt en zegent (o.a. Matteus 19:13-15). Ook in Berea dragen wij (pasgeboren) kinderen op aan God. Bij dit opdragen leggen we de kinderen de handen op en zegenen ze in de naam van Jezus. Het opdragen gebeurt in een feestelijke dienst, te midden van de gemeente, want wij geloven dat we als gemeenschap ook een collectieve verantwoordelijkheid hebben naar onze kinderen.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

  • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
  • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2022