Privacy statement

Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het Berea de Maten (BDM), Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn, van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

BDM is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat BDM de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u lid bent van onze gemeente, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt voor een activiteit, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

BDM verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. BDM verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door BDM:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen over activiteiten van de gemeente;
 • voor de administratie van financiële bijdragen.

Het organiseren van diensten en activiteiten en het onderling contact en zorg voor elkaar is de kern van het gemeenteleven en de verzamelde persoonsgegevens zijn daarvoor noodzakelijk.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van BDM, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die BDM verstuurt.

Van personen die hulp krijgen van BDM worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag BDM alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BDM hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; n.l. het lidmaatschap van de gemeente
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Wij maken gebruik van Matomo Open Source webanalyse software. De informatie die we verzamelen is alleen toegankelijk voor BDM en wordt opgeslagen op onze eigen server in Nederland. De gegevens die we verzamelen zijn:

 • Bezoekgegevens: wij kijken naar de pagina's die u bezoekt, de datum en de duur van uw bezoek, uw geanonimiseerde IP adres, informatie over uw apparaat (type, operating system, scherm resolutie, taal, land en de gebruikte browser). We gebruiken deze gegevens alleen om onze website te verbeteren.
 • Cookies: Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Wij gebruiken cookies niet om u verder te volgen of voor advertenties. Via de cookie instellingen van uw browser kunt u het gebruik van cookies beperken; de opgeslagen cookies kunnen ten allen tijde verwijderd worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

BDM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

BDM heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen of buiten BDM
  BDM gebruikt uw gegevens uitsluitend binnen het kader van gemeente activiteiten; uw gegevens worden met niemand anders gedeeld.
 2. Geen commercieel gebruik
  BDM zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. BDM kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

BDM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Evangelische gemeente Berea de Maten, Apeldoorn
Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan per email contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bijlage – verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Huwelijksdatum (indien van toepassing)
 • Datum van doop (indien van toepassing)
 • Uw deelname aan kringen en/of taken binnen de gemeente

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming:

Berea de Maten neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

God kennen en Hem bekend maken!

Contact gegevens

 • Heemradenlaan 125, Apeldoorn
 • Postbus 4120, 7320 AC, Apeldoorn

instagramfacebook

Giften

Je kunt een gift overmaken voor het werk van Berea De Maten. Onze bankrekening is: NL17 ABNA 0438 6678 16 t.n.v. Evangelische Gemeente Berea. 
ANBI 2023